Photoontour.com : โฟโต้ออนทัวร์   Home  > Gallery   >Taksin National Park  > Slideshow         
 
 
 
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช Taksin Maharat National Park  
 
16 of 20
 
 
   
ที่นี่เป็นศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา เริ่ม ปี 2503 มีพื้นที่เป็นหมื่นๆไร่ และห่างจากนี้ไปไม่ไกลจะเป็นชนเผ่ามูเซอ
ภาพจากฟิล์มสไลด
   
               
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved : ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครอง ตามกฏหมายลิขสิทธิ์