Photoontour.com   Home > Gallery > Laem Prom Thep >Slideshow  
13 of 28  
แหลมพรหมเทพ จ.ภูเก็ต : จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของเกาะภูเก็ต        
 
ทางซ้ายมีทางลงไปสู่ปลายแหลม มุมนี้เรียกว่า "มุมกล้องประชานิยม"
ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพนี้ หากใครเคยมาแต่ไม่มีภาพมุมนี้ ก็ต้องกลับมาแก้ตัวใหม่
Data Exposure : Nikon F90, Lens 28-70 mm, Film Slide Fuji Velvia 50, Filter Cokin A.036
 
 
  copyright © 2005 www.photoontour.com, All rights reserved