Photoontour.com      โฟโต้ออนทัวร์
 
 
Kunming Plantation (3)
คุนหมิง เมืองเกษตรกรรมของจีน ตลอดสองข้างทางสายท่องเที่ยวมีแต่ไร่ยาสูบและพืชผักสวนครัว
ต้องการ save/ copy ภาพ
12 of 24 ออก Home
 


 
 

รถม้าใช้กันมาก ภาพล่างเป็นโรงงานแห่งหนึ่ง มีสภาพทรุดโทรม ดูแล้วน่าจะเป็นโรงโม่หิน เพราะดูจากถนนแล้วไม่ต่างกับย่านโรงโม่หินแถวสระบุรี

 
copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ
คลิกเลือกดูภาพชุดอื่นๆ