Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์ Home > Events > Kohkred Flood >Slideshow  
  Kohkred Flood , 15-Oct-2006
เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันน้ำท่วม 15 ตุลาคม 254905
of 42
 


 
ข้ามมายังเกาะเกร็ด เห็นวัดสนามเหนือที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ภาพล่างระดับน้ำสูงจนสะพานที่เคยลาดลงกลับยกสูงขึ้น
 
     
  Photoontour.com   copyright © 2006 www.photoontour.com, All rights reserved