Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์ Home > Events > Kohkred Flood >Slideshow  
  Kohkred Flood , 15-Oct-2006
เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันน้ำท่วม 15 ตุลาคม 2549



03
of 42
 


ยืนถ่ายภาพที่หน้าวัดสนามเหนือ เห็นเรือทรายมาเป็นขบวน แต่ละลำมีขนาดใหญ่มากชนิดไม่เคยเห็นมาก่อน และต้องใช้เรือลากจูงถึง 3 ลำ
ขณะนี้เรือจูงกำลังทำงานหนัก ตีวงกว้างและต้องหักโค้งเข้าร่องน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เรือทรายผ่านจุดนี้ได้อย่างปลอดภัย

  Photoontour.com   copyright © 2006 www.photoontour.com, All rights reserved