Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์ Home > Events > Kohkred Flood >Slideshow  
  Kohkred Flood , 15-Oct-2006
เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันน้ำท่วม 15 ตุลาคม 254902
of 42
 


 
จากโป๊ะที่วัดสนามเหนือ ภาพล่างเรือเมล์ข้ามฟาก วัดสนามเหนือ - เกาะเกร็ด ยังทำงานตามปกติ แต่ผู้โดยสารน้อยลง
 
     
  Photoontour.com   copyright © 2006 www.photoontour.com, All rights reserved