Photoontour.com : โฟโต้ออนทัวร์   Home > City tour > Suvarnabhumi Airport > Slide Show     
    ภาพชุด 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ :: Suvarnabhumi Airport  Gallery 1
24 of 24
   


นี่ก็กำลังสร้าง มีการสร้าง raise floor ยกระดับเพื่อเก็บสายไฟส่ายโทรศัพท์ใต้พื้นด้านล่างนี่ก็กำลังอ๊อก กำลังเชื่อม กันควันโขมง...สุวรรณภูมิที่กำหนดเปิดใช้ 28 กย.49 นี้ รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นไปตามบัญชาของฝ่ายการเมือง
เร่งรัด เร่งรีบ จนเป็นที่รู้กันว่าเพื่อสร้างภาพ และเห็นว่าอนาคตการเมืองอาจไม่มีความแน่นอน และในที่สุดก็มีเหตุการณ์ปฏิวัติ
ทำให้ผู้มีอำนาจเก่าต้องหมดวาระ และขณะนี้จะนอนหลับฝันดีหรือไม่ เพราะภาพคุณหญิงจารุวรรณ เปล่งประกายรัศมีขึ้นทุกทีๆ
 
 
     
ต้องการนำภาพจากโฟโต้ออนทัวร์ไปใช้งาน อ่าน   copyright © 2005 www.photoontour.com, All rights reserved