Photoontour.com   โฟโต้ออนทัวร์
Sampeng & Pahurat Wholesale markets
Home  I   City tour   I   Pahurat02  I   Slide show           
 
  Pahurat Textile markets or centre of Indian community
พาหุรัด ย่านค้าผ้าของแขกซิกข์ ชาวอินเดีย ตอนที่ 2
ต้องการ Save / Copy ภาพ
ออก
22 of 23
 
 
 
ขยายภาพให้ใหญ่ว่าเก่าแค่ไหน ประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย หรือสิงคโปร์ ก็มีตึกรูปทรงแบบนี้ และเก่าพอๆกับบ้านเรา แต่เค้าปรับปรุงใหม่จนดูสวยงาม
City tour >
ตลาดดอกไม้
จตุจักร
งานวัด
งานสมุนไพร
สุวรรณภูมิ
วัดชลประทาน
วัดมหาบุศย์
ตลาดน้ำฯ
วัดอรุณ
คลอง
ตรุษจีน
 

  copyright © www.photoontour.com, All rights reserved
ภาพในเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ (พ.ร.บ.ทรัพย์สินทางปัญญา)
ต้องการ save / copy ภาพ