Photoontour.com โฟโต้ออนทัวร์    
  2 of 28  
 
  Home  > Citytour > Wat Mahabudth > SlideShow    
วัดแม่นาคพระโขนง (วัดมหาบุศย์) : Wat Mahabudth
   
 
ยังพอจะมีเวลาก่อนถึงพิธีสวด จึงออกมาเดินด้านหลังวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งศาลแม่นาคพระโขนง